Info

Biljettförsäljning

Biografkassan öppnas 20 minuter före föreställningens början. Biljetter kan reserveras via telefon, e-post och med hjälp av Facebook. Accepterade betalningsmetoder inkluderar kontanter, bank- och kreditkort (Visa, Mastercard), kultursedlar eller -appar som Epassi, Smartum, Edenred och Tyky.

Tillgänglighet

Den tillgängliga ingången till biografen är via bakdörren från gården. Du når bakdörren även med invataxi. Det finns två rullstolsplatser i biografen. OBS! Tillgänglig tillgång till toaletterna från biografsalongen sker utifrån, genom att använda huvudentrén på gatusidan.